1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești Termeni si Condiții reprezintă un contract între dumneavoastră și MC EXECUTIVE SUPPORT SRL, cu sediul in Bucureşti, B-dul. Decebal nr. 7, bloc S12, scara 2, etajul 6, ap. 39, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1352/2021, având cod unic de înregistrare 43630271, reprezentată de Cristian Andronic, în calitate de Administrator, denumita în continuare “NOI” sau “COMPANIA“, în legătură cu utilizarea website-ului www.supportcompany.eu (“Website-ul”) și a serviciilor oferite de Noi prin intermediul acestuia (denumite în mod colectiv “Serviciile”).

Acești Termeni si Condiții trebuie citiți în coroborare cu Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și Politica de Cookie-uri cu care formează, împreuna cu orice alt acord încheiat separat, înțelegerea noastră contractuală cu dumneavoastră (“Dumneavoastra” sau “Utilizator”). Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și Politica de Cookie-uri sunt incorporate în acești Termeni si Condiții.

Apăsând butonul “Sunt de acord cu Termenii si Conditiile” sau prin utilizarea în orice mod a Serviciilor, sunteți de acord ca ați citit, ați înțeles, și, ca o condiție pentru utilizare a Serviciilor, sunteți de acord sa va asumați toate obligațiile prevăzute în acești Termeni si Condiții, inclusiv Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal si Politica de Cookie-uri, precum si orice alți termeni sau politici pe care Compania îi poate afișa pe Website din când in când, cu notificarea dumneavoastră. Daca nu sunteți de acord cu acești Termeni si Condiții, nu aveți permisiunea Companiei sa utilizați Serviciile. Acești Termeni si Condiții constituie întreaga înțelegere dintre Noi si Dumneavoastră in legătura cu accesarea Website-ului și/sau utilizarea Serviciilor.

2. Utilizarea Serviciilor

Prin intermediul Website-ului si al Serviciilor, Compania vă oferă oportunitatea de a va îmbunătăți pregătirea profesionala în domeniile funcțiilor de suport cum ar fi secretariat, recepție, office management, sau alte astfel de funcții administrative, prin dobândirea unor competențe avansate în aceste domenii ca urmare a achiziționării și participării Dumneavoastră la cursurile programate și oferite de Companie prin intermediul Website-ului.

Mai mult, Compania oferă suport în a facilita angajarea Dumneavoastră în situația în care optați pentru achiziționarea tuturor cursurilor incluse în Nivelul Introductiv sau a tuturor cursurilor incluse în Nivelul Avansat. Pentru claritate, sprijinul Companiei în accesarea unor oportunități de angajare va fi oferit numai Utilizatorilor care achiziționează și absolvă cu calificativul “Foarte Bine” toate cursurile Nivelului Introductiv sau Nivelului Avansat. Achiziționarea selectiva a cursurilor individuale din cele doua Niveluri sau a cursurilor opționale nu va oferă posibilitatea de a accesa suportul nostru în găsirea unui loc de munca, dar vă va oferi o îmbunătățire semnificativă a nivelului Dumneavoastră de pregătire profesionala în domeniu, prin dobândirea unor competențe profesionale avansate și vă poate ajuta sa promovați în cariera Dumneavoastră.

Scopul prestării Serviciilor si al existenței Companiei este acela de a contribui la succesul Dumneavoastră profesional. Totuși, din motive obiective, ușor de înțeles, nu putem garanta că absolvind cursurile Companiei veți avansa în cariera Dumneavoastră sau veți fi angajat într-un loc de muncă, întrucât aceste decizii nu sunt luate de Companie, ci de terțe părți. Compania va face tot ce este în mod rezonabil posibil și în controlul acesteia pentru a facilita progresul în cariera Dumneavoastră profesională.

Sunteți de acord sa accesați Website-ul si sa utilizați Serviciile numai în acord cu scopul acestora si astfel cum este prevăzut în acești Termeni si Condiții. Putem întrerupe, suspenda sau în orice alt mod respinge accesul la Website sau utilizarea Serviciilor de către Dumneavoastră, fără notificare prealabilă si fără nicio responsabilitate din partea Companiei, dacă Dumneavoastră încălcați acești Termeni si Condiții, inclusiv dar fără limitare, daca Noi identificam una dintre următoarele situații de încălcare:
➤ Accesul Website-ului sau utilizarea Serviciilor într-un mod nelegal sau fraudulos;
➤ Încălcarea oricăror metode de securitate ale Companiei în legătura cu accesarea Website-ului si prestarea Serviciilor sau încercarea de a obține acces neautorizat la Website și/sau Servicii;
➤ Utilizarea nelegala sau nepermisa în orice alt mod a Website-ului și/sau a Serviciilor or comiterea de breșe de securitate;
➤ Reproducerea, punerea la dispoziția publicului, distribuirea în orice mod, traducerea, sau crearea de opera derivate a oricăror elemente ale Website-ului sau ale Serviciilor, cum ar fi texte, imagini, orice tip de conținut, documente, materiale audio au video) protejate prin drepturi de orice natura ale Companiei, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală, toate acestea dacă sunt neautorizate în scris de către Companie.

3. Acces si Contul de Utilizator

Puteți accesa Website-ul și/sau Serviciile prin intermediul browser-ului Dumneavoastră la adresa URL: www.supportcompany.eu. Pentru a accesa si utiliza Serviciile, Dumneavoastra trebuie sa va creați un cont de Utilizator (“Cont de Utilizator”) pentru care va fi nevoie sa ne oferiți anumite date cu caracter personal astfel cum sunt acestea identificate in formularul de creare de Cont de Utilizator. Pentru crearea Contului de Utilizator, sunteți de acord sa ne oferiți informații corecte si complete și garantați faptul ca informațiile oferite nu încalcă drepturi ale terților. Veți putea sa ștergeți Contul Dumneavoastră de Utilizator în orice moment și pentru orice motiv, urmând instrucțiunile oferite prin intermediul Website-ului. Sunteți responsabil de menținerea confidențialității parolei și conținutului Contului Dumneavoastră de Utilizator; nu aveți permisiunea Companiei sa faceți cunoscute detaliile accesului și conținutul Contului de Utilizator cu niciun alt terț; sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc în Contul Dumneavoastră de Utilizator, cu sau fără știința Dumneavoastră. Daca aveți cunoștință despre faptul ca nu mai este în siguranță Contul Dumneavoastră de Utilizator, va rugam sa ne anunțați urgent la adresa: contact@supportcompany.eu.

Serviciile vor fi prestate prin intermediul aplicației software Microsoft Teams. După achiziționarea cursurilor prin intermediul Website-ului, cu 1 (o) zi înaintea începerii fiecărui curs achiziționat, astfel cum sunt acestea programate în cadrul Website-ului, veți primi un mesaj electronic (e-mail) cu un hyperlink generat de Companie pentru accesarea cursului; pentru accesarea acestui hyperlink, a contului de Utilizator și a Serviciilor, veți avea nevoie de acces la un computer conectat la Internet (de preferat o conexiune de mare viteza), cu sistem de operare Windows 10 sau Windows 11 si la un browser Edge sau Google Chrome.

4. Prețul Serviciilor și Termenii Generali de Plata:

Pentru accesarea Serviciilor este nevoie sa plătiți prețul acestora astfel cum este acesta afișat pe Website. Preturile sunt stabilite pentru fiecare curs in parte, sau pentru fiecare Nivel de cursuri și variază în funcție de nivelul din care face parte cursul respectiv. Compania își rezerva dreptul de a determina si modifica aceste prețuri și vă va notifica în legătura cu aceste schimbări înainte de a deveni aplicabile. În nicio situație Compania nu va modifica prețurile după achiziționarea unui curs sau al unui Nivel de cursuri. Compania are totala discreție în a face orice fel de oferte promoționale în legătura cu diverse cursuri sau Niveluri de cursuri. Aceste oferte promoționale vă sunt aplicabile în măsura în care sunt adresate direct către Dumneavoastră sau se coroborează cu acești Termeni si Condiții.

Cursurile individuale sau incluse în fiecare nivel pot fi achiziționate prin plata acestora cu cardul sau prin transfer bancar cu ordin de plata în contul Companiei afișat pe Website.

Vă puteți retrage sau puteți anula comanda Dumneavoastră în termen de 14 zile calendaristice de la achiziționarea cursurilor, prin trimiterea unui mesaj electronic (e-mail) la adresa contact@supportcompany.eu cu subiectul “SOLICIT ANULARE”, cu condiția neparticipării la cursurile achiziționate (ne-accesarea hyperlink-urilor generate pentru fiecare curs achiziționat și/sau ne-participarea la camera virtuală în care se desfășoară fiecare dintre cursurile achiziționate).

5. Disponibilitatea Website-ului si a Serviciilor

Compania va lua toate masurile rezonabil necesare pentru a vă oferi accesul la Website și pentru a presta Serviciile într-un mod neîntrerupt. Totuși, având in vedere ca Serviciile sunt prestate prin intermediul altor companii terțe, cum ar fi, spre exemplu, Microsoft Corporation care oferă aplicația software Teams, sau prestatorii de servicii de găzduire a Website-ului și acces la Internet sau orice alți prestatori terți, este posibil sa existe întreruperi sau întârzieri în accesarea Website-ului sau în prestarea Serviciilor, fără ca acestea sa fie imputabile Companiei; nu putem, astfel, garanta ca Website-ul si Serviciile vor fi întotdeauna accesate, respectiv prestate, neîntrerupt, la timp, ăntr-un mod sigur, sau fără erori.

In nicio situație Compania sau furnizorii acesteia nu vor fi răspunzători pentru orice daune cauzate de astfel de întreruperi sau lipsa de disponibilitate a Serviciilor.

6. Drepturi de Proprietate Intelectuala

Website-ul și Serviciile conțin informații confidențiale si de alta natură care sunt protejate prin drepturi de orice natură, inclusiv prin drepturi de proprietate intelectuală (așa cum sunt acestea definite oriunde în lume). Compania este titularul tuturor drepturilor de orice natură, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuala (cum ar fi, dar fără a se limita la, secrete comerciale, drepturi de autor, brevete, mărci, drepturi sui-generis asupra bazelor de date, etc.) în legătura cu întregul conținut al Website-ului (cu excepția conținutului oferit de alți furnizori ai Companiei) și al Serviciilor. Niciun aspect al accesării Website-ului sau prestării Serviciilor (a) nu conferă Utilizatorului vreun alt drept de utilizare decât cel permis prin intermediul acestor Termeni și Condiții si (b) nu poate fi interpretat ca o cesiune sau transmitere a vreunui drept de orice natură de către Companie către Utilizator. Fără a afecta cele de mai sus, în mod particular conținutul Website-ului, al Serviciilor (inclusiv dar fără a se limita la conținutul cursurilor si toate materialele suport pentru cursuri) precum și mărcile Companiei afișate pe Website sunt proprietatea Companiei, iar Dumneavoastră nu aveți permisiunea de a le utiliza în niciun mod fără acordul scris prealabil al Companiei.

Daca Dumneavoastră ne oferiți feed-back în legătură cu Website-ul si Serviciile, spre exemplu, recomandări de îmbunătățire a anumitor caracteristici sau funcționalități ale Serviciilor, ne acordați permisiunea expresa de utiliza acest feed-back în orice mod, inclusiv de a deveni parte din Website și/sau Servicii și de a-l utiliza comercial fără nicio compensație financiara către Dumneavoastră. Avem dreptul de a modifica conținutul Website-ul și Serviciilor in orice moment, fără a va notifica in acest sens si vom fi titularii tuturor drepturilor de orice natura asupra acestor modificări. În nicio situație însă, Compania nu va modifica prețurile după achiziționarea unui curs sau al unui Nivel de cursuri sau va aduce alte tipuri de modificări care sa afecteze substanțial Serviciile achiziționate.

7. Servicii Terțe

Serviciile noastre pot include hyperlink-uri către servicii prestate de terți (“Servicii Terțe”).

Aceste hyperlink-uri vă sunt oferite pentru ușurința accesului Dumneavoastră și, astfel, Dumneavoastră utilizați aceste Servicii Terțe pe riscul Dumneavoastră. Serviciile Terțe nu sunt în controlul Companiei și, deci, Compania nu este responsabilă pentru conținutul Serviciilor Terțe. Compania nu va avea niciun fel de responsabilitate în legătura cu orice viruși sau alt tip de programe de tip “malware” care ar putea rezulta din accesarea Serviciilor Terțe.

Dumneavoastră sunteți de acord ca veți fi în același timp obligați sa respectați termenii și condițiile Serviciilor Terțe care pot prevedea reguli specifice, inclusiv în legătura cu datele Dumneavoastră cu caracter personal. Dumneavoastră sunteți de acord ca sunteți singurul responsabil pentru citirea si acceptarea acestor termeni și condiții și sunteți conștient de consecințele încălcării acestor termeni si condiții.

8. Despăgubiri

Sunteți de acord sa despăgubiți Compania în legătura cu orice costuri (inclusiv onorarii de avocați) suportate de Companie în legătura cu orice pretenție, acțiune (inclusiv în instanță) sau orice solicitare a Companiei și/sau a oricărui terț în legătura cu (a) accesarea Website-ului și/sau utilizarea Serviciilor de către Dumneavoastră, (b) încălcarea acestor Termeni și Condiții și/sau (c) încălcarea oricăror legi aplicabile accesării Website-ului și utilizării Serviciilor de către Dumneavoastră. Compania are dreptul, pe cheltuiala Dumneavoastră, de a-si asuma apărarea drepturilor sale, iar Dumneavoastră sunteți obligat sa despăgubiți Compania si sunteți de acord sa colaborați cu Compania pentru respingerea acestor pretenții, acțiuni sau solicitări. Sunteți de acord sa nu încheiați nicio tranzacție sau să semnați vreun acord de înțelegere în legătura cu aceste pretenții, acțiuni sau solicitări fără acordul Companiei. Compania va utiliza orice mijloace rezonabile pentru a va notifica în cazul unei astfel de pretenții, acțiuni sau solicitări din partea unui terț.

9. Limitarea Răspunderii

In limita maxima prevăzută de lege, Compania nu va fi răspunzătoare, în niciun caz, către Dumneavoastră sau orice terță parte, în legătură cu orice pierderi de profit, pierderi de date, costuri de achiziție sau substituire a unor produse sau servicii sau în legătură cu orice daune indirecte, incidentale sau penalități de orice natură în legătură cu accesul la Website și/sau prestarea Serviciilor, chiar dacă Compania a fost avertizată în legătură cu posibilitatea ca aceste daune sa aibă loc.

Fără a afecta cele de mai sus, în toate cazurile, răspunderea Companiei pentru orice tip de daună, indiferent de sursa contractuală sau extra-contractuală a acesteia, este limitata la prețul achitat de către Dumneavoastră pentru prestarea Serviciilor (“Limita Răspunderii”).

Compania nu va putea fi obligată să despăgubească niciun Utilizator, în niciun caz, cu o suma de bani care să depășească Limita Răspunderii.

10. Încetarea Termenilor si Condițiilor

Termenii si Condițiile devin aplicabile începând cu data la care sunt acceptate sau cu data la care accesați Website-ul și/sau utilizați Serviciile și vor rămâne în vigoare atât timp cât Dumneavoastră vizitați Website-ul sau utilizați Serviciile.

Compania poate să suspende sau să înceteze dreptul Dumneavoastră de a accesa Website-ul și de a utiliza Serviciile (inclusiv Contul Dumneavoastră de Utilizator), în orice moment, la discreția sa, inclusiv pentru încălcarea acestor Termeni si Condiții.

In cazul încetării drepturilor Dumneavoastră conform acestor Termeni si Condiții, Contul Dumneavoastră de Utilizator și dreptul de a accesa Website-ul și de a utiliza Serviciile vor înceta imediat. Dumneavoastră înțelegeți că orice încetare a accesului Dumneavoastră la Contul de Utilizator poate implica ștergerea conținutului Contului Dumneavoastră de Utilizator. Compania nu va avea niciun fel de responsabilitate în legătură cu încetarea drepturilor Dumneavoastră în baza acestor Termeni și Condiții, inclusiv pentru ștergerea Contului Dumneavoastră de Utilizator și a conținutului acestuia.

In cazul încetării acestor Termeni si Condiții: (a) drepturile Dumneavoastră de accesare ale Website-ului și de utilizare a Serviciilor vor înceta imediat și Dumneavoastră sunteți obligat sa încetați orice accesare a Website-ului și/sau utilizare a Serviciilor; (b) Dumneavoastră nu veți mai avea permisiunea de a accesa Contul Dumneavoastră de Utilizator și (c) Dumneavoastră sunteți obligat sa plătiți Companiei orice sume care erau datorate pana la data încetării.

11. Dispoziții Generale

Severabilitate. Daca oricare dintre dispozițiile acestor Termeni si Condiții devin, din orice motiv, inaplicabile, toate celelalte dispoziții vor rămâne valabile și aplicabile, iar dispozițiile inaplicabile vor fi considerate modificate astfel încât sa fie aplicabile în limita maxima prevăzută de lege.

Cesiune. Acești Termeni si Condiții precum si toate drepturile și obligațiile la care dau naștere nu pot fi cesionate, sau transferate în orice mod de către Dumneavoastră fără acordul scris prealabil al Companiei și orice cesiune sau transfer care încalcă aceasta obligație va fi nul, inaplicabil si inopozabil Companiei. Compania poate cesiona către orice terț, în mod liber, drepturile si obligațiile sale care rezulta din acești Termeni si Condiții. Acești Termeni si Condiții vor fi obligatorii pentru cesionari.

Legea și jurisdicția aplicabile. Legea romana este aplicabila interpretării acestor Termeni si Condiții precum și oricărei pretenții sau dispute care ar rezulta din aplicarea acestora sau în legătură cu conținutul sau formarea acordului cu privire la aceștia. Dumneavoastră sunteți de acord ca instanțele din Romania vor avea competenta exclusiva sa decidă asupra oricărei dispute sau pretenții (contractuale sau extra-contractuale) care ar rezulta din sau in legătură cu conținutul acestor Termeni si Condiții sau în legătură cu formarea acordului asupra acestor Termeni si Condiții.